Sunday, December 20, 2009

Pengenalan Ilmu Bintang

Pertama yang mengerjakan ilmu bintang ialah Nabi Idris, selepas itu diwarisi kepada anaknya Astarab. Hinggalah ilmu tersebut sampai kepada Nabi Nuh. Semasa berlakunya banjir besar ilmu tersebut disurat atas bata tanah kerana bimbang musnah. Sesudah terselamat dari banjir besar ilmu itu sampai kepada zaman nabi Isa. Tatkala Nabi Isa diangkat menjadi Rasul maka orang Yahudi mengejar Baginda dan dikehendaki dibunuh maka Yahudi mendapati Baginda dalam satu bilik dan Nabi Isa bertanya kepada kepada Yahudi siApa yang memberitahu bahawa Aku(Nabi Isa) berada dalam bilik? Lalu Yahudi beritahu melalui ilmu nujum. Setelah itu Nabi Isa berdoa"Ya Allah beri Waham olehmu akan mereka itu Ilmu" dengan sebab itu ilmu nujum akan betul faham melainkan orang yang tajam akal lagi cerdik serta mahir tentang ilmu ini. Justeru tiada syak lagi bahawa ilmu nujum bagi Nabi Idris melainkan wahyu semata.

Sila Klik disini

Berkata As-Shaik Marzuki dalam Natijah Al-Miqat bahawa barangsiapa Mengiktikadkan nujum itu memberi kesan pada segala dengan tabiatnya maka jadi kafir dan barangsipa yang mengiktikadkan bahawa nujum itu memberi bekas kepada segala perkara dengan benar yang mana Allah meletakkan pada Nujum maka jadi fasik dan boleh jadi kufur. Dan barangsiapa mengiktikadkan bahawa Nujum itu tiada memberi bekas jua tetapi adalah kerana Nujum itu sebab Adat dan tiada dapat Adat(Sunnah) itu bersalahan dengan Alam maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adat dan terkadang iktikad yang sedemikian membawa kepada kufur.
Adapun mereka yang beriktikad bahawa ilmu nujum itu Allah menjadikan segala perkara dan kejadian dengan sebab kehendakNya dan Qudrahnya semata dan bukan sebab Nujum dan bukan kekuatan yang Allah letakkan pada Nujum itu.Dan hanyalah Nujum itu hanya semata dalil dan alamat maka adalah orang itu mukmin mengikut ahlul Sunnah.

No comments:

Post a Comment